:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 694 razy Strona do wydruku

O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Lipowa
34-324 Lipowa

OchŚr.6220.29.2011

O B W I E S Z C Z E N I EWójt Gminy Lipowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06 grudnia 2011 r. zostało wydane postanowienie znak: OchŚr.6220.28.2011 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.:

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S relacji Pietrzykowice- Lipowa- Ostre-Twardorzeczka- Leśna w miejscowości Twardorzeczka wraz z poprawą odwodnienia”.


Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227) wszystkie strony i osoby mają możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją całej sprawy w Urzędzie Gminy Lipowa, 34-324 Lipowa 708, pok. nr 3 (parter), tel. (033) 867-18-48 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacja na temat wydanej decyzji została umieszczona na stronie Bip- u Urzędu Gminy Lipowa jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipowa.


Lipowa, dnia 06.12.2011 r.

Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-12-07 09:14 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0