:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 732 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XVI/78/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2011 r.


Uchwała Nr XVI/78/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipowa na lata 2011-2018 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się ,,Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipowa na lata 2011-2018” stanowiącą załącznik Nr 1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Lista załączników do artykułu :

  prognoza_po_lipowa_6.04.2011.pdf 1.66 MB
  aktualizacja_po_lipowa_31.10.2011.pdf 3.09 MB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-11-08 07:18 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0