:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 663 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XVI/77/2011 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2011 r.


Uchwała Nr XVI/77/2011
Rady Gminy Lipowa
z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lipowa.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala:


§ 1


Wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu z dotychczasowym najemcą Pocztą Polską S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Katowicach Wydział Operacyjny Infrastruktury w Bielsku Białej lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną Gminy Lipowa poprzez zawarcie nowej umowy na czas nieokreślony.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-11-08 07:12 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0