:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 723 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XVI/76/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2011 r.


Uchwała Nr XVI/76/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art.40 ust.2,pkt.3 i 4,art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 ust.1 i art. 16 ust. 4-7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 roku, Nr 5 poz.13) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1


Ustalić stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Lipowa, w wysokości 0,05 złotych za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-11-07 13:36 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0