:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 629 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XVI/73/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej


Uchwała nr XVI/73/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej.
.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:


§1.


Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Lipowa działki oznaczonej numerem ewidencyjnym - 1249/9 o powierzchni 300 m 2 ,objętej KW BB1Z/00078179/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu, Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Lipowej.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-11-07 13:27 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0