:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 674 razy Strona do wydruku

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LIPOWAWójt Gminy Lipowa
Lipowa, dnia 31.10.2011 r.
34-324 Lipowa

OchŚr: 6220.24.2011ZAWIADOMIENIE


Wójt Gminy Lipowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.10.2011 r. została wydana decyzja znak OchŚr.6220.23.2011 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


,,Budowie warsztatu stolarskiego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Lipowej”


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227) strony zainteresowane mają możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją całej sprawy w Urzędzie Gminy Lipowa, 34-324 Lipowa 708, pok. nr 3 (parter), tel. (033) 867-18-48.

Informacja na temat wydanej decyzji została umieszczona na stronie Bip- u Urzędu Gminy jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipowa.

Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-10-31 12:28 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0