:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 756 razy Strona do wydruku

Informacja dla mieszkańców!W związku z licznymi informacjami wpływającymi do Urzędu Gminy dotyczącymi wałęsających się psów na terenie naszej Gminy, informujemy że niedopuszczalne są przypadki puszczania psów luzem - wolno biegających, bez nadzoru, nie wewnątrz gospodarskiego ogrodzenia. NIE MOŻNA puszczać luzem psów, bez nadzoru - na polach, łąkach, otwartych podwórkach, otwartych zagrodach, na otwartym terenie!

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowa, uchwalonego Uchwałą nr VI/33/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 13.04.2007 r.: „§16 ust.2 Zabrania się wypuszczanie psów bez nadzoru, poza teren nieruchomości stanowiącej własność właściciela zwierzęcia. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, a pies pozostał w kagańcu.

W większości przypadków wałęsające się psy nie są bezdomnymi, tylko zostały wypuszczone, uciekły od swoich właścicieli, w takiej sytuacji, jeżeli jest ustalony właściciel prosimy o kontakt z Urzędem Gminy lub Policją. Osoby te będą pouczane, a w szczególnych przypadkach nakładane będą na nie mandaty karne. Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”


W związku z powyższym apelujemy o zwracanie większej uwagi na swoich czworonożnych przyjaciół, zapewnienie im odpowiednich warunków i nie wypuszczanie luzem. Takie wałęsające się psy, stanowią duże zagrożenie dla mieszkańców naszej gminy. Jednocześnie pragniemy przypomnieć o obowiązkowych szczepieniach psów.Lipowa, dnia 27.10.2011 r.Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-10-27 08:14 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0