:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 678 razy Strona do wydruku

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LIPOWA


Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U. z 2008r nr 199 poz. 1227)

zawiadamia się


Że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona
opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa, w obrębie jednostki urbanistycznej 23.1RL położonej w sołectwie Lipowa - pismo NS/ZNS/522-17/6874/10 z dnia 23.11.2010 r.

opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa, w obrębie jednostki urbanistycznej 23.1RL położonej w sołectwie Lipowa - pismo nr WOOŚ-BB.610.5.2011.AB z dnia 24.02.2011 r.
Dokument jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, Lipowa 708, 34-324 Lipowa, pokój nr 3 .


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-10-12 11:28 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0