:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 716 razy Strona do wydruku

ZAWIADOMIENIE


Urząd Gminy Lipowa Lipowa, dnia 26.09.2011 r.
34-324 Lipowa 708
OchŚr.6220.19.2011


ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8, art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że w dniu 26.09.2011 r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

,,Zagospodarowaniu terenu w okolicy schroniska na Skrzycznem z uwzględnieniem infrastruktury letniej i zimowej”.Przedmiotowe postanowienie zostało wydane po zasięgnięciu opinii:
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.

W związku z tym można zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter) w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-09-26 13:22 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0