:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 772 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XIV/65/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Moje boisko Orlik-2012”.


Uchwała nr XIV/65/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 września 2011r.w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Moje boisko Orlik-2012”


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§ 1


Wyraża się zgodę na przystąpienie do programu „Moje boisko Orlik-2012” polegającego na wybudowaniu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Gminy Lipowa, którego realizacja nastąpi w 2012 r.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-09-26 10:23 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0