:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 615 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XIV/62/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r.zmieniająca uchwałę nr XII/55/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej.


Uchwała nr XIV/62/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 września 2011 r.



zmieniająca uchwałę nr XII/55/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 lipca 2011 r.
w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale nr XII/55/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 lipca 2011 r.
w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej uchyla się § 2.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-09-26 09:52 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz



 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0