:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 659 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XIV/61/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny.


Uchwała nr XIV/61/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 września 2011 r.


w sprawie przyjęcia darowizny.



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:



§ 1


Przyjąć darowiznę w postaci nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów jako działka nr 1470/1 o pow. 78m2 objętej KW BB1Z/00119287/0 położonej w Lipowej na mienie komunalne gminy Lipowa.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-09-26 09:40 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz



 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0