:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 620 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XIV/60/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie nabycia działki nr 1491/1 położonej w Lipowej.


Uchwała nr XIV/60/11
Rady Gminy Lipowa

z dnia 8 września 2011 r.


w sprawie nabycia działki nr 1491/1 położonej w Lipowej.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz .U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1.


Wyraża się zgodę na nabycie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/1 o powierzchni 114 m2, objętej KW BB1Z/00103556/2 położonej w Lipowej na rzecz Gminy Lipowa.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-09-26 09:37 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0