:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 650 razy Strona do wydruku

ogłoszenie o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów


ZARZĄDZENIE NR 74/11
WÓTA GMINY LIPOWA
z dnia 12 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP,
w dniu 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) zarządzam, co następuje:

§ 1
Wyznaczam na obszarze Gminy Lipowa miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
Wykaz miejsc stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej.Lista załączników do artykułu :

  zacznik__miejsca_na_obwieszczenia_i_plakaty.pdf 80.8 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-08-26 13:34 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0