:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 639 razy Strona do wydruku

Uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2011 r.Uchwała nr X/50/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 17 czerwca 2011 r.


w sprawie nabycia działek pod przepompownie w Lipowej


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:


§ 1.
1. Wyrazić zamiar nabycia części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki o nr 615/2 oraz 617 położonej w Lipowej z przeznaczeniem pod przepompownię sieci kanalizacyjnej.

2. Szczegółowa lokalizacja, powierzchnia i cena nabywanych działek wynikać będzie z podziału geodezyjnego i wyceny rzeczoznawcy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-07-22 13:15 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0