:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 615 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr X/49/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2011 r.


Uchwała Nr X/49/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Leśnej.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.), art.13 ust.1, art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r nr 102 poz. 651 z póżn. zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:
§1.

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata w drodze przetargu działki o numerze ewidencyjnym 139 o łącznej powierzchni 0,0979 ha dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą o nr BB1Z/00083238/0, położonej w Leśnej .

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-07-22 13:13 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0