:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 621 razy Strona do wydruku

Uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 25 maja 2011 r.
Uchwała nr IX/44/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 25 maja 2011 r.

zmieniająca uchwałę nr XLI/288/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Leśna przyjętego uchwałą nr XXVII/196/09 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze.zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLI/288/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Leśna przyjętego uchwałą nr XXVII/196/09 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśna użyte w tytule i § 1 wyrazy „3 sierpnia 2009 r.” zastępuje się wyrazami „4 sierpnia 2009 r.”

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-07-22 12:49 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0