:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 633 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr VIII /41 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 rokuw sprawie: zmian w wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.


Uchwała Nr VIII /41 / 11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 21 kwietnia 2011 rokuw sprawie: zmian w wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok


na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala co następuje:

§ 1
1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/8/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ; Wieloletniej Prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Lista załączników do artykułu :

  za._nr_1_do_wpf.pdf 215.09 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-05-25 07:53 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz
2 2011-05-25 09:26 zmiana treści Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0