:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 742 razy Strona do wydruku

Uchwała nr VIII/43/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjecia darowizny .Uchwała nr VIII/43/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 21 kwietnia 2011 r.w sprawie przyjęcia darowizny.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjąć darowiznę (po dokonaniu geodezyjnego podziału) od:

- P.P. Ewa i Tadeusz Adamus zam. Lipowa 479 w postaci pasa o szer. 3 mb z nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów jako działka nr 3361 o pow. 3000m2 objęta KW 39965 położone w Lipowej na mienie komunalne gminy Lipowa.

- P. Wanda Jasek zam. Lipowa 336 w postaci pasa o szer. 3 mb z nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów jako działka nr 3362 o pow.2900 m2 objętej KW 34323 położone w Lipowej na mienie komunalne gminy Lipowa.

- P.P. Krystyna i Józef Biegun zam. Lipowa 284 w postaci pasa o szer. 3 mb z nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów jako działka nr 3363 o pow. 2500 m2 objętej KW 48331 położone
w Lipowej na mienie komunalne gminy Lipowa.

- P.P. Olga i Dariusz Kolasa zam. Lipowa 577 w postaci pasa o szer. 3 mb z nieruchomości oznaczonych w operacie gruntów jako działki nr 1491 o pow. 2500 m2 , nr 1492 o pow. 2600 m2 objętej KW 103556 położone w Lipowej na mienie komunalne gminy Lipowa.

§ 2
Przyjęte działki zostaną przeznaczone na drogi dojazdowej w Lipowej.

§ 3

Zobowiązać Wójta Gminy Lipowa do podjęcia stosownych działań w tym zakresie, łączenie z zawarciem aktu notarialnego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-05-25 08:00 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0