:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


artykuł wyświetlony 542 razy Strona do wydruku

ogłoszenie wyników przetargu na dostawę pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej w 2007 roku


wersja archiwalna

OGŁOSZENIE O WYNIKU przetargu nieograniczonego z dn. 19.04.2007r.
Oznaczenie postępowania / nadane przez UZP na PORTALU nr OWP/2007/04/19-332247

STRAŻ MIEJSKA w Bielsku – Białej z siedzibą przy ul. Kołłątaja 10 informuje o wyniku postępowania na:

Dostawa w 2007r. fabrycznie nowych 2 szt. samochodów służbowych dla potrzeb Straży Miejskiej.


WYBRANO OFERTY FIRM:

• ZADANIE nr 1: 1 szt. samochód OSOBOWY typu HATCHBACK

Fiat AUTO POLAND
Bielsko-Biala ul. Grażyńskiego 141
Cena oferty: 38.923,47 zł. brutto
słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy 47 / 100 zł.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert.

• ZADANIE nr 2: 1 szt. samochód typu FURGON

W związku z odrzuceniem wszystkich ofert zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niespełnienia wymogów uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Straż Miejska w Bielksu-Białej unieważnia postępowanie w tej części na podstawie art. 93 ust.1 pkt1 Prawa zamówień publicznych.

Informuje się, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na ten sam przedmiot zamówienia.


Bielsko - Biała dn. 27.04.2007r.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2003-07-30 10:32 dodanie artykułu
2 2004-01-22 10:16 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
3 2007-05-16 09:47 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
4 2007-05-16 09:47 usunięcie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0