:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 613 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr VIII/38/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Lipowa porozumienia ze Starostą Powiatu Żywieckiego, dotyczącego powierzen


Uchwała Nr VIII/38/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 21 kwietnia 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Lipowa porozumienia ze Starostą Powiatu Żywieckiego, dotyczącego powierzenia Gminie Lipowa zadań należących do właściwości powiatu, związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, leżących na terenie gminy Lipowa.


Na podstawie art.19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.115 ze zm.), oraz art. 8 ust. 2a w związku z art.18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala:

§ 1


1. Wyrazić zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Lipowa porozumienia, dotyczącego powierzenia
Gminie Lipowa zadań należących do właściwości powiatu, związanych z zimowym utrzymaniem
dróg powiatowych, leżących na terenie gminy Lipowa.
2. Warunki realizacji oraz sposób finansowania przyjętego zadania określi porozumienie zawarte
pomiędzy Wójtem Gminy Lipowa, a Starostą Powiatu Żywieckiego.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Porozumienie o którym mowa w § 1, po jego zawarciu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-05-13 10:16 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0