:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 578 razy Strona do wydruku

Uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r.w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipowa w 2011 roku.Uchwała nr VIII/37/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 21 kwietnia 2011 r.


w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipowa w 2011 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy w Lipowej postanawia:


§ 1

Przeznaczyć kwotę 25.000 zł. z budżetu gminy na dofinansowanie wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców Gminy Lipowa.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-05-13 09:59 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0