:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 597 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr VIII/36/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lipowa.


Uchwała Nr VIII/36/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 21 kwietnia 2011 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lipowa.


Na podstawie art.18 ust.2 punkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala:

§ 11. Wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu z dotychczasowym najemcą Ludowym Klubem Sportowym „Skrzyczne” lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną Gminy Lipowa poprzez zawarcie nowej umowy na czas nieokreślony.
2. Lokal użytkowy znajduje się na parterze budynku agronomówki nr 621 położonego na działce nr 1893/1 w Lipowej, objętej księgą wieczystą nr BB1Z/ 00075061/9, przeznaczonego na biuro dla sędziów w czasie zawodów piłkarskich.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwala podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-05-13 09:55 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0