:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 635 razy Strona do wydruku

Uchwała nr VIII/34/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r.


Uchwała nr VIII/34/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 21 kwietnia 2011 r.w sprawie sprzedaży działek o nr 2342/1, 2345/1 położonych w Lipowej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :


§1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu działek o numerach ewidencyjnych 2342/1 o powierzchni 494 m2 oraz nr 2345/1 o powierzchni 540 m2, objęte księgą wieczystą BB1Z/00075061/9, położone w Lipowej stanowiące własność Gminy Lipowa.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-05-13 09:44 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0