:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 587 razy Strona do wydruku

Uchwała nr VIII/33/11 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipowa na lata 2011 – 2017


Uchwała nr VIII/33/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 21 kwietnia 2011 r.


w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipowa na lata 2011 – 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z poźn. zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:
§ 1

Przyjmuje się Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipowa na lata 2011 – 2017 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Lista załączników do artykułu :

  zacznik__strategia.doc 1.01 MB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-05-13 09:40 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0