:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 639 razy Strona do wydruku

WAPNOWANIE – POPRAWA JAKOŚCI GLEBY W WOJ. ŚLĄSKIM


WAPNOWANIE – POPRAWA JAKOŚCI GLEBY W WOJ. ŚLĄSKIMWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚIGW) przyznał dofinansowanie w formie dotacji w kwocie do 2.000.000 zł na realizację zadania : ”Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie województwa śląskiego”.
Akcja ta będzie prowadzona za pośrednictwem organizacyjnym Śląskiej Izby Rolniczej (ŚIR). Beneficjentem końcowym są rolnicy, którzy otrzymają dotację do zakupu wapna.

Dotacja wynosi 75 zł do każdej tony czystego składnika nawozowego w przeliczeniu na CaO.


Podstawowym kryterium umożliwiającym skorzystanie z w/w środków przez beneficjentów końcowych – Rolników z terenu województwa śląskiego jest posiadanie gleb użytkowanych rolniczo na terenie gmin wymienionych w ekspertyzie pt. „Opracowanie naukowo-badawcze dotyczące kompleksowego rozwiązania problemu zakwaszania gleb województwa śląskiego spowodowanego przekształceniami antropogenicznymi”, oraz posiadanie aktualnego dokumentu wystawionego przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą (OSCHR) w Gliwicach, potwierdzającego i ustalającego potrzeby ilościowe i jakościowe wapnowania gleb w danym gospodarstwie. Uzyskanie przez rolników dofinansowania będzie możliwe po podpisaniu indywidualnej umowy cywilno-prawnej ze Śląska Izbą Rolniczą w Katowicach. Ogółem programem wapnowania objętych będzie ok. 9000 ha gruntów rolnych woj. śląskiego.

Obowiązki Rolnika :
1. Zbadać poziom zakwaszenia gleby w OSCHR.
2. Przygotować załączniki oraz Wniosek według wzoru udostępnionego przez ŚIR
- Numer Rolnika
- Oświadczenie o uzyskanej wcześniej pomocy de minimis
- Zalecenia dawkowania określone przez OSCHR
- Numer konta bankowego do przelewu
3. Złożyć Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w ŚIR
4. Podpisać Umowę na dofinansowanie
5. Zgodnie z Umową na dofinansowanie Zakupić wapno z certyfikatem jakości oraz określeniem zawartości czystego składnika nawozowego w przeliczeniu na CaO.
6. Złożyć Fakturę zakupu wapna z certyfikatem w ŚIR

Obowiązki ŚIR :
1. Zawrzeć Umowę Dotacji z WFOSIGW w Katowicach na dofinansowanie
2. Zweryfikować wnioski rolników wraz z załącznikami
3. Zawrzeć Umowę z Rolnikami
4. Zweryfikować faktury zakupu i wypłacić kwotę dofinansowania.
5. Przekazać Rolnikowi Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis
6. Przygotować zestawienie i rozliczyć dotację w WFOSIGW.

Informacji szczegółowych udziela:
ŚIR w Katowicach - w zakresie umów z Rolnikami i rozliczeń - tel. (32) 2580445
OSCHR w Gliwicach - w zakresie badań gleby - tel.(32) 2312631
WFOŚiGW w Katowicach - finansowanie całości programu - tel. (32) 6032255
Opracował:
Mirosław Szemla
WFOŚiGW w Katowicach
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-05-10 08:49 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0