:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 771 razy Strona do wydruku

KOMUNIKAT


KOMUNIKAT

Tylko 2 tygodnie zostały na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r.
Wniosek o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca. W takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.
Do 28 kwietnia swoje wnioski złożyło w biurach powiatowych ARiMR nieco ponad 406 tys. rolników. Według szacunków spodziewać się można jeszcze około 960 tys. takich wniosków. Na ich złożenie zostało naprawdę niewiele czasu, bo tylko nieco ponad dwa tygodnie. Prezes ARiMR, Tomasz Kołodziej apeluje, by rolnicy nie odkładali złożenia wniosków w biurach powiatowych Agencji na ostatnią chwilę. Z doświadczeń z poprzednich lat wynika bowiem, że wtedy jest dużo chętnych do złożenia wniosków i tworzą się kolejki, a to niestety często rodzi niepotrzebne nerwy, a także uniemożliwia spokojne przejrzenie wniosków przez pracowników Agencji i poprawienie "od ręki" ewentualnych błędów. Prezes przypomina, że możliwe jest także złożenie wniosków poza biurami powiatowymi w specjalnie przygotowanych miejscach, którymi są najczęściej urzędy miast czy gmin, a także ośrodki kultury. Wykaz takich placówek wraz z terminami, w których przyjmują wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich znajduje się na stronie internetowej ARiMR (otwórz).
Wśród złożonych dotychczas wniosków ponad połowa dotyczy przyznania dopłat związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w trudnych warunkach, np. na słabych glebach, są to tzw. płatności ONW. Ponadto do ARiMR trafiło również 23,5 tys. wniosków o przyznanie wsparcia w ramach "Programu rolnośrodowiskowego". Z tej liczby blisko 3,9 tys. to wnioski rolników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają w swoich gospodarstwach wdrażanie działań objętych takim wsparciem. Kolejne blisko 19,6 tys. wniosków złożyli rolnicy, którzy już prowadzą działalność w ramach "Programu rolnośrodowiskowego" i będą ją kontynuować w następnym roku. Bo każdy rolnik otrzymujący dopłaty rolnośrodwiskowe, musi prowadzić działalność zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym programie przez kolejne pięć lat.
Tegoroczny nabór wniosków jest już ósmym z kolei, w którym rolnicy mogą ubiegać się o płatności bezpośrednie będące głównym instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej przez Unie Europejską. W ramach dopłat za 2011 rok polscy rolnicy otrzymają w sumie ok. 3,34 mld euro.
Podobnie jak w roku ubiegłym rolnicy mogą na jednym formularzu wniosku ubiegać się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW), a także płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013).

W 2011 roku po raz pierwszy od chwili wstąpienia do Unii Europejskiej polscy rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie zarówno na formularzach papierowych jak i przez Internet. Rolnicy, którzy będą chcieli skorzystać z elektronicznej drogi składania wniosków będą musieli mieć login i kod dostępu do systemu informatycznego ARiMR. W tym celu trzeba będzie złożyć do biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszania lub siedzibę rolnika, wypełniony formularz o nadanie loginu i kodu dostępu, który jest udostępniony na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.
Oczywiście wniosek o przyznanie płatności można również przygotować w formie papierowej i złożyć go w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, albo wysłać go pocztą. Większość rolników otrzymała tzw. spersonalizowane czyli już wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałami graficznymi oraz informacją dotyczącą działek deklarowanych do płatności. W takim przypadku, należy dokładnie zweryfikować czy dane zawarte we wniosku są aktualne i kompletne. Wniosek po uzupełnieniu i podpisaniu przez rolnika jest gotowy do złożenia. Ponadto w materiale graficznym, otrzymanym wraz z wnioskiem należy wyrysować działki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności oraz zaznaczyć występujące na działce uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia lub owsa, a także znajdujące się w obrębie działki rolnej drzewa będące pomnikami przyrody, rowy do 2 m szerokości oraz oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.
Wniosek o przyznanie płatności na rok 2011, w ramach którego deklarowane jest przyznanie płatności rolnośrodowiskowej wymaga złożenia odpowiedniej "Deklaracji pakietów rolnośrodowiskowych" (Deklaracji pakietów rolnośrodowiskowych w ramach PROW 2004 - 2006 lub w ramach PROW 2007 - 2013), których formularze udostępnione są na stronie internetowej ARiMR, w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych Agencji.
Rolnik wnioskujący w latach ubiegłych o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych w ramach PROW 2007-2013 otrzymał materiał graficzny, z oznaczeniem co najmniej granic i numerów działek ewidencyjnych, na których jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe oraz z oznaczeniem granic rezerwatów przyrody, parków narodowych, krajobrazowych i obszarów Natura 2000 położonych na obszarze tego gospodarstwa. Powyższy materiał graficzny należy zweryfikować, wypełnić zgodnie z instrukcją, podpisać i dołączyć do składanego wniosku.
Natomiast rolnicy, który w 2010 roku nie składali wniosku o przyznanie płatności, nie otrzymali takiego wniosku spersonalizowanego. Muszą więc skorzystać z czystego formularza wniosku, który dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl a także można go otrzymać w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych ARiMR.
W 2011 roku płatności w ramach wsparcia bezpośredniego będzie mógł otrzymać następca "rozwiązanego" lub "przekształconego" rolnika. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w wyniku następstwa prawnego, dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.
ARiMR zwraca też uwagę, że od 1 stycznia br. obowiązują dodatkowe normy i wymogi wzajemnej zgodności. Wszyscy rolnicy otrzymali wysłaną im za pośrednictwem poczty broszurę o tych wymogach a ponadto wykaz norm i wymogów dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl oraz biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej zachęca rolników do jak najszybszego składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2011 r. Przypomina, że aby otrzymać takie dopłaty w pełnej wysokości wniosek trzeba złożyć do 16 maja, a dotychczas do Agencji wpłynęło jedynie około 300 tys. takich dokumentów. Podkreśla, że teraz w biurach powiatowych ARiMR nie ma kolejek i wniosek można złożyć od ręki, natomiast im bliżej końca terminu ich przyjmowania, tym więcej będzie chętnych i trzeba będzie czekać. Program 1 Polskiego Radia, 21 kwietnia 2011 r. (otwórz)
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-05-09 07:35 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0