:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 1230 razy Strona do wydruku

Zawiadomienia o posiedzeniach komisji


Informuję, że w dniu 18 kwietnia 2011 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Porządek obrad komisji przewiduje :

1. Otwarcie posiedzenia
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia
3. Zapoznanie się z wnioskiem LKS „Skrzyczne” Lipowa
4. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Lipowa w 2010 r.
5. Zaopiniowanie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipowa na lata 2011-2017
6. Omówienie spraw związanych z organizacją Biegu Szlakiem Dudka
7. Zapytania i wolne wnioski
8. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
9. Zamknięcie posiedzenia


Przewodniczący Komisji
Zdzisław Setla


Informuję, że w dniu 20 kwietnia 2011 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Porządek obrad komisji przewiduje :

1. Otwarcie posiedzenia
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży działek o nr 2342/1, 2345/1 położonych w Lipowej
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Lipowa zabudowanej działki nr 4785 położonej w Lipowej
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipowa w 2011 roku
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zimowego utrzymania dróg
7. Zapytania i wolne wnioski
8. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
9. Zamknięcie posiedzenia


Przewodniczący Komisji
Czesław Miklusiak


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-04-14 14:25 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0