:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 695 razy Strona do wydruku

ZAWIADOMIENIE do wglądu projekty aktualizacji PGO, POŚ


ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U. z 2008r nr 199 poz. 1227)

zawiadamia się


Że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostały zamieszczone projekty:
-,,Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami”
-,,Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska”
dla Gminy Lipowa.

Dokumenty są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, Lipowa 708, 34-324 Lipowa, pokój nr 3.Wójt Gminy Lipowa
Stanisław CaputaHistoria zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-04-14 12:21 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0