:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Statut artykuł wyświetlony 547 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Uchwała Nr VI/29/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 10 luty 2011 r.


w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/8/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Lista załączników do artykułu :

  wieloletnia_prognoza_finansowa.pdf 214.94 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-03-07 13:39 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz
2 2011-03-07 14:50 zmiana treści Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0