:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 606 razy Strona do wydruku

Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r. w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego


Uchwała nr VI/25/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 10 luty 2011 r.


w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm./

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego:

1. Za wykupienie kwatery:

a) dla dziecka do 7 lat 10,00 zł + 8 % VAT
b) jednoosobowej 205,20 zł + 8 % VAT
c) dwuosobowej w pionie 307,80 zł + 8 % VAT
d) dwuosobowej w poziomie 533,52 zł + 8 % VAT

2. Za wykupienie miejsca pod grobowiec:

a ) 2 - osobowy w pionie 1.744,20 zł + 8 % VAT
b) 2 - osobowy w poziomie 2.411,10 zł + 8 % VAT

3. Za wykupienie miejsca pod urnę: 102,60 zł + 8 % VAT

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-03-07 13:03 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0