:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 620 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr VI/24/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/131/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Żywiecki Raj&


Uchwała Nr VI/24/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 10 luty 2011 r.


zmieniająca uchwałę Nr XVIII/131/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Żywiecki Raj” działającego jako Lokalna Grupa Działania


Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.),
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


W uchwale Nr XVIII/131/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Żywiecki Raj” działającego jako Lokalna Grupa Działania § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Udziela się pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Lipowa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Żywiecki Raj” działającego jako Lokalna Grupa Działania dla Pani Małgorzaty Michalskiej-Gąsiorek.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-03-07 12:46 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz
2 2011-03-07 12:52 zmiana treści Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0