:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 649 razy Strona do wydruku

UCHWAŁA Nr V/21/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowan


UCHWAŁA Nr V/21/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 14 stycznia 2011 r.


w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. / oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 1180, poz. 1493 z póź. zm./

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustalić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w formie określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Lista załączników do artykułu :

  zacznik_nr_1_uchway_zespou_interdyscyplinarnego.pdf 94.93 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-02-08 08:25 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0