:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 612 razy Strona do wydruku

UCHWAŁA Nr V/20/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011


UCHWAŁA Nr V/20/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 14 stycznia 2011 r.


w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. / oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 1180, poz. 1493 z póź. zm./

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011 oraz wprowadza do realizacji w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.
2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2011 realizowany jest przez Urząd Gminy w Lipowej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.


Lista załączników do artykułu :

  zacznik_nr_1_do_uchway.pdf 85.22 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-02-08 08:23 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0