:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 635 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 stycznia 2011 roku. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objęteg


Uchwała Nr V/18/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 14 stycznia 2011 roku.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs „Małe projekty”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./,

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§1

1. Zezwala się na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs „Małe projekty”.

2. Upoważnia się Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy do zatwierdzenia w/w wniosku o przyznanie pomocy, złożonego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj” oraz jego realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-02-08 08:06 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0