:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 645 razy Strona do wydruku

Zawiadomienie o sesji


W dniu 10 luty 2011 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Lipowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 1311/4 zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w miejscowości Lipowa, gmina Lipowa
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/131/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Żywiecki Raj” działającego jako Lokalna Grupa Działania
7. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipowa, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2011 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 rok.
13.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej (przedstawienie prezentacji)
14.Odpowiedzi na postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski
15.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
16.Zamknięcie sesji


Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Greń


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-02-04 14:41 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0