:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 623 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr IV/8/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok


Uchwała Nr IV / 8 / 10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2010 rokuw sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok


na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2028 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2028 w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Lipowa do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

– do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Lipowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.
Lista załączników do artykułu :

  za._nr_1__wieloletnia_prognoza_finansowa.pdf 215.38 KB
  za._nr_2__wykaz_przedsiwzi_do_wpf.pdf 186.3 KB
  zacznik_nr_3__objanienia.pdf 129.92 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-01-19 10:54 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0