:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 748 razy Strona do wydruku

Zawiadomienie o sesji


Zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2011 r. o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa odbędzie się V Sesja Rady Gminy Lipowa.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 2013 (Przedszkole w Leśnej) x 2
5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 2013 (Przedszkole w Siennej) x 2
6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 2013 (Przedszkole w Słotwinie) x 2
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. – projekt będzie dostępny przed sesją
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Lipowa na rok 2011
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011
10.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
11.Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1455 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – projekt będzie dostępny przed sesją
12.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
13.Odpowiedzi na postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski
14.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
15.Zamknięcie sesji


Przewodniczący
Rady Gminy Lipowa

Aleksander Greń


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-01-12 11:20 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0