:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 657 razy Strona do wydruku

Uchwała nr IV/7/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/301/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r.


Uchwała nr IV/7/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2010 r.
.
w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/301/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się uchwałę nr XLIII/301/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Lipowa na 2011 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-01-10 07:46 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0