:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 624 razy Strona do wydruku

Zawiadomienie o sesji


Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2010 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Lipowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/301/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2011
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011.
10.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania komisji rewizyjnej
11.Odpowiedzi na postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski
12.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
13.Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Greń
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-12-22 14:33 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0