:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 651 razy Strona do wydruku

Projekt uchwały do konsultacji z organizacjami pozarządowymi


Wójt Gminy Lipowa zwraca się z informacją do organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącą możliwości wnoszenia uwagi i propozycji do załączonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
Ewentualne uwagi i propozycje proszę wnosić na adres mailowy a.jagosz@lipowa.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, pok. nr 11 do insp. Adriana Jagosza, w terminie do dnia 28 grudnia 2010 r. Uwagi i propozycje wniesione po tym terminie będą uwzględnione przy uchwalaniu kolejnego rocznego programu współpracy.


Lista załączników do artykułu :

  projekt__program_wsppracy_na_2011.pdf 107.88 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-12-22 13:31 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0