:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 791 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr III/4/10 Rady Gminy Lipowa w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipowa.


Uchwała Nr III/4/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 16 grudnia 2010 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn.zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r. nr 50, poz. 398 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie za pracę Wójta Gminy Lipowa Pana Stanisława Caputa w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze - 5 400,00 zł,

2) dodatek funkcyjny - 1 900,00 zł,

3) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,

4) dodatek za wieloletnią pracę według obowiązujących przepisów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 2 grudnia 2010 r.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-12-21 12:20 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz