:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Stanowiska artykuł wyświetlony 1708 razy Strona do wydruku

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Referat techniczno-inwestycyjny,
funduszy współfinansujących
i zamówień publicznych

Kierownik – Jerzy Knapek
I piętro, pok. nr 17 , tel. 33 867 18 49 wew.142

zamówienia publiczne
Specjalista – Jacek Pytlarz
I piętro, pok. nr 16 , tel. 33 867 0810
e-mail: przetargi@ug-lipowa.com

inwestycje i fundusze europejskie
Inspektor – Krystyna Kućka
I piętro, pok. nr 16 , tel. 33 867 0810
e-mail: inwestycje@ug-lipowa.com

fundusze europejskie
Podinspektor – Izabela Gołuch
I piętro, pok. nr 16 , tel. 33 867 0810
e-mail: fundusze@ug-lipowa.com

Samodzielne stanowiska pracy

księgowość budżetowa (wydatki)
Specjalista – Maria Pawlik
parter, pok. nr 4 , tel. 33 867 18 49 wew. 141
e-mail: m.pawlik@lipowa.pl

księgowość budżetowa
Mł. Referent – Dominika Tomaszek – Semik
parter, pok. nr 4 , tel. 33 867 1849 wew. 141

księgowość budżetowa (dochody)
Specjalista – Halina Piecuch
parter, pok. nr 4 , tel. 33 867 18 47
e-mail: h.piecuch@lipowa.pl

księgowość szkół i przedszkoli
Z-ca Skarbnika – Danuta Kosarz
parter, pok. nr 4 , tel. 33 867 18 49 wew. 145
e-mail: d.kosarz@lipowa.pl

księgowość szkół i przedszkoli
Specjalista – Jadwiga Jopek
parter, pok. nr 4 , tel. 33 867 1847
e-mail: j.jopek@lipowa.pl

księgowość szkół i przedszkoli
Mł. Referent – Monika Worek
parter, pok. nr 4 , tel. 33 867 1849 wew. 145
e-mail: m.worek@lipowa.pl

księgowość rozliczeń kanalizacyjnych i wodociągowych
Podinspektor – Katarzyna Biegun
Budynek B, piętro, pok. nr 2 , tel. 33 867 46 68
e-mail: k.biegun@lipowa.pl

księgowość rozliczeń kanalizacyjnych i wodociągowych
Specjalista – Bogusława Gąska
Budynek B, piętro, pok. nr 2 , tel. 33 867 46 68
e-mail: b.gaska@lipowa.pl

płace
Specjalista – Danuta Jasek
Budynek B, piętro, pok. nr 2 , tel. 33 867 46 68
e-mail: d.jasek@lipowa.pl

płace
Podinspektor - Anna Piecuch-Laszczak
Budynek B, piętro, pok. nr 2 , tel. 33 867 46 68
e-mail:anna.piecuch@op.pl

obsługa kasowa
Specjalista – Grażyna Pietraszko
parter, pok. nr 2 , tel. 33 867 1849 wew. 139

wymiar podatków
Inspektor – Magdalena Caputa
parter, pok. nr 5 , tel. 33 867 1849 wew. 149
e-mail: m.caputa@lipowa.pl

wymiar podatków
Specjalista – Monika Wandzel
parter, pok. nr 5 , tel. 33 867 1849 wew. 149
e-mail: m.wandzel@lipowa.pl

księgowość podatkowa (egzekucja)
Inspektor – Marta Zuziak
parter, pok. nr 5 , tel. 33 867 1849 wew. 137
e-mail: m.zuziak@lipowa.pl

zagospodarowanie przestrzenne, podziały nieruchomości
Inspektor – Władysława Konior
parter, pok. nr 3 , tel. 33 867 1848
e-mail: w.konior@lipowa.pl

ochrona środowiska
Podinspektor – Maria Szustakowska
parter, pok. nr 3 , tel. 33 867 18 48
e-mail: m.szustakowska@lipowa.pl

rolnictwo i leśnictwo, gospodarka nieruchomościami,
gospodarka wodna

Inspektor– Maria Jasek
parter, pok. nr 3 , tel. 33 867 18 48
e-mail: m.jasek@lipowa.pl

komunikacja i drogi
Inspektor – Lucyna Piekielska
parter, pok. nr 3 , tel. 33 867 18 48
e-mail: budownictwo@ug-lipowa.com

działalność gospodarcza i sekretariat
Specjalista – Lucyna Sitko
I piętro, pok. nr 13 , tel. 33 867 06 22
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

dowody osobiste i bhp
Specjalista – Alina Jasek
I piętro, pok. nr 18 , tel. 33 867 1849 wew. 144
e-mail: a.jasek@lipowa.pl

obsługa Rady Gminy, oświata
Inspektor – Adrian Jagosz
I piętro, pok. nr 11 , tel. 33 867 1849 wew. 143
e-mail: a.jagosz@lipowa.pl

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe
Z-ca Kierownika USC – Iwona Talik
I piętro, pok. nr 12 , tel. 33 867 1849 wew. 146
e-mail: i.talik@lipowa.pl

ewidencja ludności i sprawy wojskowe
Z-ca Kierownika USC – Barbara Biegun
I piętro, pok. nr 12 , tel. 33 867 1849 wew. 138
e-mail: b.biegun@lipowa.pl

księgowość podatkowa (podatek od środków transportowych,
zwrot podatku akcyzowego), obowiązek nauki, wyprawka szkolna
oraz kontrola wewnętrzna

Podinspektor – Anna Małysiak
Budynek B, piętro, pok. nr 2 , tel. 33 867 46 68
e-mail: a.malysiak@lipowa.pl

profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii
i przemocy w rodzinie oraz stypendia socjalne

Podinspektor – Teresa Handzlik
Budynek B, piętro, pok. nr 2 , tel. 33 867 46 68
e-mail: t.handzlik@lipowa.pl

biuro podawcze, informacja
Mł. referent - Anna Konior
parter, pok. nr , tel. 33 867 46 06 22
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

informacja, promocja i kultura
Inspektor – Małgorzata Michalska-Gąsiorek
Budynek B, parter, tel. 33 867 06 63
e-mail: m.michalska@lipowa.pl


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-03-23 11:44 dodanie artykułu
2 2006-09-22 09:33 zmiana treści
3 2007-09-03 14:28 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
4 2007-09-03 14:31 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
5 2007-09-03 14:31 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
6 2007-09-03 14:35 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
7 2007-09-03 14:40 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
8 2007-09-03 14:46 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
9 2007-09-03 14:50 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
10 2008-02-18 09:27 zmiana treści
11 2008-09-26 12:43 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
12 2008-09-26 12:47 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
13 2008-09-26 13:07 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
14 2008-09-26 14:49 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
15 2008-09-26 14:58 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
16 2010-12-07 10:30 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
17 2010-12-10 09:25 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
18 2010-12-22 08:34 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
19 2011-01-21 11:48 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
20 2011-04-04 14:29 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
21 2011-09-08 08:27 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
22 2012-11-28 14:34 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
23 2012-11-28 14:42 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
24 2012-11-28 14:44 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
25 2012-11-28 14:44 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
26 2012-11-28 14:45 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
27 2012-11-28 14:47 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
28 2012-11-28 14:48 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
29 2012-11-28 14:50 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
30 2012-11-28 14:51 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
31 2012-11-28 14:52 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0