:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 658 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXXVI/263/10 zmieniająca uchwałę nr II/5/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych


Uchwała nr XXXVI/263/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.


zmieniająca uchwałę nr II/5/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnychNa podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1


W uchwale nr II/5/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Miesięczny ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 1370 zł.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-11-29 10:50 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0