:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 543 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXXVI/260/10 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa


Uchwała nr XXXVI/260/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.


Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. „a” w związku z art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591. ze zm.) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.), Rada Gminy Lipowa postanawia :

§1


Podjąć działania w celu nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ostrem oznaczonych numerami geodezyjnymi 423 o pow. 0,6276ha, 426 o pow.0,0434ha, 427o pow.0,4578ha,objetych księgą wieczystą nr BB1Z/00131773/4 i w tym celu wystąpić do Wojewody Śląskiego w trybie art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.).


§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-11-29 10:45 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0