:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 605 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXXVI/258/10 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości


Uchwała nr XXXVI/258/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.


Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. „a” w związku z art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591. ze zm.) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.), Rada Gminy Lipowa postanawia :

§1


Podjąć działania w celu nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Lipowej oznaczonych numerami geodezyjnymi 542 o pow. 0,52 ha, 591 o pow. 0,64 ha,615/1 o pow. 0,29 ha,1185 o pow.0,06 ha, 1195 o pow.0,10 ha,1292 o pow.0,06 ha,3716 o pow. 0,01 ha,4046 o pow. 0,09 ha,4049 o pow.0,17 ha, 4065 o pow. 0,07ha, 4136 o pow. 0,25ha,5013 o pow.0,20ha,5139 o pow. 0,14 ha,5163 o pow.0,07ha,5387 o pow.0,08ha,5392 o pow.0,02ha,objetych księgą wieczystą nr BB1Z/00132968/5 oraz nr 1895/1 o pow. 1,15 ha,1895/2 o pow. 0,28 ha,1893/2 o pow. 0,28 ha, 1895/3 o pow.0,63 ha, 604/2 o pow.0,88 ha objętych księgą wieczystą nr BB1Z/00133861/2 i w tym celu wystąpić do Wojewody Śląskiego w trybie art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 1990r. Nr 32 poz. 191 ze zm.).

§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-11-29 10:43 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0