:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 633 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXXV/254/10 zmieniająca uchwałę nr XXXIII/241/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 stycznia 2010 r.


Uchwała nr XXXV/254/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 16 marca 2010 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXIII/241/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Gminą Lipowa w Rzeczypospolitej Polskiej, a Gminą Stará Ves nad Ondřejnici w Republice Czeskiej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591),
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


W uchwale nr XXXIII/241/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Gminą Lipowa w Rzeczypospolitej Polskiej, a Gminą Stará Ves nad Ondřejnici w Republice Czeskiej w § 1 wyraz „słowacką” zastępuje się wyrazem „czeską”.

§ 2


Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-11-29 08:31 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0