:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 610 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXXIV/245/10 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej.


Uchwała nr XXXIV/245/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 luty 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 ,,a,, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§1


Wyraża się zgodę na zamianę działki nr 2426/2 o pow. 0,1137 ha, położonej w Leśnej, objętej księga wieczystą nr BB1Z/00083238/0, stanowiącej własność Gminy Lipowa, na działkę nr 1582/43 o powierzchni 0,1450 ha, położonej w Twardorzeczce, stanowiącą własność osoby fizycznej, z uwzględnieniem dopłaty, w wysokości równej różnicy wartości zamienionych nieruchomości.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-11-29 08:14 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0