:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 589 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXXIV/243/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Leśnej


Uchwała Nr XXXIV/243/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 luty 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Leśnej.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn.zm.), art.13 ust.1, art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r .nr 261 poz. 2603 z póżn. zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§1.


Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze przetargu działki o numerze ewidencyjnym 2527, 2528, 2674, 2724, 24, 29, 34, 39, 44, o łącznej powierzchni 0,7666 ha stanowiące własność Gminy Lipowa, objętych księga wieczystą o nr BB1Z/00083238/0 położone w Leśnej .

§2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-11-29 08:11 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0