:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Sposoby załatwiania spraw artykuł wyświetlony 883 razy Strona do wydruku

Nowe przepisy w sprawie wymiany i unieważniania dowodów osobistych.


Nowe przepisy w sprawie wymiany i unieważniania
dowodów osobistych


Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
( Dz.U. Nr 195 poz.1198) od dnia 01 stycznia 2009 r obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych .
Art.40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w nowym brzmieniu nakłada na posiadacza dowodu osobistego obowiązek jego wymiany w przypadku :

-zmiany danych zamieszczonych w dowodzie w terminie 14 dni od doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych
-uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności
utrudniającej ustalenie tożsamości osoby –niezwłocznie -upływu terminu ważności dowodu osobistego nie później niż 30 dni
przed upływem terminu


Nowe przepisy ustawy przewidują unieważnienie dowodu osobistego przez organ który go wydał

- z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu , jego zniszczeniem
lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego
dowodu osobistego
-z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu
-z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego
-z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego
-po upływie 3 miesięcy od dnia zmiany danych , które zamieszcza się
w dowodzie osobistym w razie niezłożenia przez posiadacza dowodu
osobistego wniosku o jego wymianę ( w przypadku osób
przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące )

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-10-04 10:41 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0